torsdag 17 januari 2013

Dystert resultat för äldreom(s)orgen i Göteborg


I dagarna presenterade Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen sin tredje gemensamma rapport Öppna jämförelser – Vården och omsorgen om äldre. Göteborg stads resultat för vården och omsorgen av äldre är dystert och illavarslande.

Rapporten innehåller ett 30-tal resultatindikatorer och drygt 2/3 av stadens bedömningar är färgade med rött, vilket innebär att staden tillhör gruppen av kommuner i landet med sämst resultat.

Särskilt anmärkningsvärt är den otrygghet som många upplever när det gäller att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten, endast 35% anser sig trygga i sina hem. Och endast 59% vet vart de skall vända sig med klagomål och synpunkter, trots detta har majoriteten flera gånger avslagit vårt förslag om att inträtta en äldreombudsman. En ombudsman dit de äldre lätt kan vända sig för att få hjälp. Äldreomsorgen i Göteborg behöver en rad reformer för att ge våra äldre en bättre livskvalité!

I nyhetsflödet: P4 Göteborg, GP,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar