måndag 21 januari 2013

Gör kulturen tillgänglig för demenssjuka


På Göteborgs Universitet finns sedan 2007 Centrum för kultur och hälsa som bedriver forskning om hur viktig kultur är eftersom den ger intellektet särskild stimulans. Studier visar att kulturell stimulans gör att hjärnan bildar nya celler. När man tittar på konst, målar, dansar och lyssnar på musik bildas nya förbindelser i hjärnan som är bra för bland annat minnet. Som vi också vet så används musik, dans och konst som terapier vid t ex stroke och parkinsson. Kultur har också en starkt motiverande effekt, den sätter i gång kroppens belöningssystem på samma sätt som mat och sex. När man lyssnar på musik så utsöndrar kroppen dopamin som gör att man känner välbehag. 
På kulturnämndens sammanträde på torsdag kommer vi att lägga ett förslag om att utreda möjligheten till museiguidningar för demenssjuka. Museum of Modern Art i New York har sedan flera år tillbaka erbjudit särskilda visningar för demenssjuka och Nationalmuseum i Stockholm följer nu efter. Folkpartiet vill se liknande visningar på ett eller flera museum i Göteborg.

Det finns flera anledningar till att vi nu vändar oss till de som drabbas av demens/alzheimers. 
För det första så kan kulturen bidra till att bryta isoleringen som kommer med diagnosen. För det andra stimulerar kultur hjärnans minnesfunktioner och för det tredje kan kulturella upplevelser fördröja den grava demensen. Att göra kulturen tillgänglig för fler grupper är en viktig fråga för oss och här finns stora möjligheter att bryta ny mark i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar