onsdag 5 juni 2013

IVO vår nya myndighet

Inspektionen för vård och omsorg är statens nya myndighet med ansvar för tillsyn av sjukvård och omsorgsverksamhet. Myndigheten som började arbeta den 1 juni är en avknoppning från Socialstyrelsen, nära hälften av Socialstyrelsens nuvarande verksamhet flyttar till IVO, som den nya myndigheten kallas.
Jag tycker det är utmärkt att regering och riksdag nu lyfter upp kvalitetsarbetet till en egen myndighet som inte behöver konkurrera om resurser med Socialstyrelsens övriga verksamheter. Myndighetens viktigaste uppgift blir att försäkra att människor får den vård och omsorg de har rätt till och att verksamheterna lever upp till lagar och förordningar. Viktigt för arbetet är att återkopplingen efter inspektionerna blir bättre och att även kunna ge råd och vägledning efter tillsynens resultat. Antalet anställda kommer vara mellan 550-600 personer och anslaget något större än vad Socialstyrelsen hade för tillsyn. Ser framemot den nya myndighetens första rapport!

En av de undersökningar som Socialstyrelsen gjorde är "Äldreguiden" som visar kvalitén på våra äldreboenden. Det är 18 olika indikatorer som mäts, såsom personalens utbildning, personaltäthet, måltider med mera. Maxpoängen som ett boende kan komma upp till är 72 poäng. Om vi tittar på stadens boenden så finns det inget som kommer över 56 poäng och flera som inte ens klarar hälften alltså 36 poäng. Skrämmande, här finns mycket som behöver göras. När det gäller omsorgspersonalens utbildning är det oroande att så många boende har tjänstgörande personal som inte har adekvat utbildning.
Vad som är ännu mer oroande är att socialdemokraterna anser att långtidsarbetslösa utan den rätta utbildningen ska tas in som extra personal. Dessa personer ska "handledas" av den ordinarie personalen som redan i dag på alltför många ställen har en tung arbetssituation. Men det som är oacceptabelt är socialdemokraternas syn på både de äldre men framför allt på personalens kompetens. Att arbeta med äldre, där många lider av olika sjukdomar, är en ansvarsfull uppgift som kräver utbildning och kompetens. Varför föreslog man inte istället att arbetslösa kunde arbeta inom byggbranschen eller i industrin? Kan det vara så att fortfarande värderas typiskt kvinnliga yrken lägre än de traditionellt manliga?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar