måndag 27 maj 2013

FP:s nya äldreprogram är presenterat

I dag har jag presenterat Folkpartiet liberalerna i Göteborgs nya äldreprogram, Våga bli gammal. Programmet innehåller en rad reformer och förslag för en bättre äldreomsorg i Göteborg. 

Vi föreslår bland annat nedläggningsstopp för äldreboenden och kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka genom att ett tak för hur många som kommer hem till den äldre införs. Vi vill också att staden inte ska ompröva äldres vilja att flytta in på ett äldreboende i mer än en instans. En äldreombudsman och äldreomsorgsinspektörer ska införas under en ny äldrenämnd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar