onsdag 21 januari 2015

Göteborg behöver fler bostäder

Om fler ska kunna flytta till Göteborg och flytta hemifrån måste ambitionerna på bostadsområdet öka kraftigt. Under flera år har de rödgröna partiernas ambitioner på bostadsområdet varit allt för låga och de har gång på gång misslyckats att nå just sina egna (lågt satta) bostadsmål. För få planer har tagits fram och för få bostäder har byggts. Istället har väntan på en bostad bara ökat. Just frågan om hur många bostäder som behöver byggas kommenterade jag häromdagen i P4 Göteborg.

Folkpartiet och Alliansens mål under de kommande fyra åren är att det ska skapas planer för minst 20 000 nya bostäder varav 4 000 småhus. Det måste bli lättare att få bygga och byggtakten måste öka. Vi måste liberalisera bostadsbyggandet och snabba upp hela processen från förslag, till plan, byggkranar och inflyttningsfest. Ska vi lyckas med det är det helt centralt att fler aktörer kommer in på marknaden och att det byggs billigare, så att fler har möjlighet och råd att bo i Göteborg. Göteborg behöver en ny bostadspolitik som skapar förutsättningar för fler bostäder – såväl hyres- som bostadsrätter, trygghetsboenden, studentbostäder och småhus.

Sedan årsskiftet är jag ny 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden och arbetet i den nya nämnden har precis börjat. Under mandatperioden 2002 till 2006 var jag ledamot i nämnden och tyvärr har staden fortfarande samma problem, det byggs alldeles för lite bostäder i Göteborg. Det ska jag försöka ändra på. Hör gärna av dig om du har några bra förslag och idéer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar