onsdag 10 september 2014

Våga prata om det svåra

I dag den 10 september är det den suicidpreventiva dagen. I Göteborg lever många personer som mår dåligt och Västra Götaland hade den högsta siffran förra året sedan 17 år tillbaka gällande suicid, 256 st.  Var sjätte timma tar en person livet av sig i Sverige, omkring 1 500 personer per år. I världen är det 200 000 som dör – en var 40:e sekund. Försöken är betydligt fler. Det allvarligaste är den ökning vi ser bland barn och unga. Om samma dödstal skulle finnas gällande trafiken, vilket ligger på 400 per år, skulle kraftåtgärder omedelbart sättas in för att minska antalet suicid. Suicid är ett stort folkhälsoproblem och den tystnadens kultur som finns kring suicid måste brytas.

En av mina bästa vänner valde att begå suicid för ett antal år sedan. Utöver min sorg så greps jag av maktlöshet, hur kunde detta ske, varför var vi ingen som reagerade. Under ett samtal med Jerker Schmidt som är präst och medlem hos oss kom vi att tala om suicid. Jerker träffar i sin yrkesroll människor som går i suicidtankar och menade att staden kan göra mer. Därför lade Folkpartiet 2011 ett förslag om en plan för att förebygga suicid, något som staden inte haft sedan tidigare. Efter att kommunfullmäktige ställt sig bakom förslaget är nu planen på väg att genomföras. I den plan som kommunen tagit fram ingår både fokus på ökad kunskap och inventering av platser som enkelt kan byggas om och förses med staket eller kanske hjälptelefon för att förebygga suicid. Att förebygga suicid är viktigt, därför att det drabbar inte bara den enskilde utan också anhöriga och vänner som lämnas med skuldkänslor och frågetecken. Inom sjukvården finns det goda exempel på att genom tidig upptäckt, diagnostik och åtgärder för att lindra psykologiska och sociala problem kan både självmord och självmordsförsök förebyggas. Även behandling och uppföljning av individer som har försökt ta sitt liv är viktiga åtgärder för att minska antalet fullbordade självmord. Eftersom mobbing är den främsta orsaken till att unga begår suicid måste insatser riktas till skolan för att tidigt hjälpa de unga som är i riskzonen. Därför vill vi också att det görs en utredning när en ung människa tar sitt liv för att se om självmordet hade kunnat förebyggas. Det handlar om att hitta såväl metoder för att göra stödarbetet bättre där vikten av att arbeta med och kring internet måste lyftas fram, som att identifiera de bakomliggande orsakerna till suiciden och därigenom finna metoder för ett framåtsyftande preventivt arbete.

Jag ser fram mot att kommunfullmäktige snart fattar beslut om en suicidplan. Det har tagit några år men det är ett gediget förslag som presenterats.


Vi medmänniskor måste finnas på plats och våga hjälpa när någon känner sig värdelös eller tyngd av livet. När hjälplösheten är som störst och känslan av att det inte finns någon utväg kvar, så måste samhället finnas där för att ge stöd, ny kraft och värme. Ingen ska behöva ta sitt liv i Göteborg - det går att förebygga.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar