onsdag 18 mars 2015

Göteborg behöver fler bostäder

Väl hemkommen från MIPIM, den stor omtalade fastighetsmässan i Cannes hade vi i går byggnadsnämnd.
 
Mipim anses vara Europas största och mest betydelsefulla mässa för fastighetsbranschen. Här träffas investerare, byggherrar, regionala företrädare (mer fokus på regioner än länder!) för att benchmarka, diskutera eventuella affärer och utbyta tankar och idéer.
 
Det har tidigare diskuterats huruvida staden skall delta på mässan eller ej. Jag tycker det är viktigt att Göteborg, som har ett av de största planeringsområdena för nybyggnation i Europa, finns på plats för att locka både byggare och investerare. Det är också viktigt att se sig om i vår omvärld för att plocka upp goda idéer från andra områden.

Mina intryck från några intensiva dagar är i huvudsak positiva, det var mitt första besök och jag tycker att det gav mig många intryck att ta med mig i mitt uppdrag.
 
På byggnadsnämndens möte i dag fanns förutom en hel del bygglov på listan, ärenden om bland annat Street food på Kungstorget, Järnvägstunnel för Hamnbanan under Krokängsparken och utställning av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen. Alla dessa förslag bifölls.
 
Tyvärr valde de rödgröna att försena viktiga bostadssatsningar bland annat i Askimsviken där nya hyresrätter planeras och vid Pilegården där 240 lägenheter är på gång på egenägd mark.
 
Dessa förändringar som de rödgröna föreslår försenar tyvärr processen eftersom det kräver att mycket arbete får göras om inom flera förvaltningar.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar