onsdag 25 mars 2015

Göteborg borde bidra till att säkra en av hamnkranarna

I dag behandlade kommunstyrelsen Birgitta Ling Franssons (FP) initiativ om att bevara hamnkranarna på gamla Cityvarvet. Initiativet togs redan i höstas och Folkpartiet föreslog då att Älvstranden Utveckling AB skulle få i uppdrag att med berörda parter undersöka möjligheterna att hitta en lösning som innebär att minst en kran kan säkras.

Tyvärr valde övriga partier i kommunstyrelsen att anse motionen besvarad, vårt yrkande hade inneburit att uppdraget tydliggjorts och att processen påskyndats. När Göteborg växer och förtätas är det viktigt att vi samtidigt ger stadens historia och gamla landmärken en ny funktion och plats i utformningen av de nya delarna. Inom kort kommer fullmäktige att hantera frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar