fredag 9 oktober 2015

Rödgröna slirar på sanningen!

När argumenten inte räcker till är det lätt att slira på sanningen så gör majoriteten i byggnadsnämnden när Ulf Kamne, Johannes Hulter och Johan Zandin i dag replikerar på vår debattartikel om hur vi ska få fler bostäder i Göteborg.
I över 20 år har S-MP-V i olika konstellationer haft makten i Göteborg och inte något år har man lyckats nå upp till sina byggmål. I svaret skriver de tre att Alliansens mål för 2016 "bara är 4500 bostäder" men så står det inte i vårt förslag. Vi skriver att vi vill se MINST 4500 bostäder, ett litet ord som gör stor skillnad. Vi lägger alltså ett lägsta tak för vår målsättning men inget övre tak.
De rödgröna har under tidigare mandatperiod misslyckats gällande byggandet och återigen är det höga brösttoner om "att det är vi de rödgröna som har byggviljan och idéerna för framtidens Göteborg". Men ännu har vi sett lite av den viljan, den stora satsningen, Jubliumssatsningen, som anger 7000 bostäder till 2021 bygger till stora delar på de förslag som vi från Alliansen arbetar för, att byggherrarna ska bli mer delaktiga i byggprocessen.
Vi tror att det behövs betydligt större vilja att släppa in fler aktörer i processen för att de 5000 bostäder, varken mer eller mindre, som de rödgröna vill ta fram under 2016 ska bli verklighet.
Jag tar gärna politiska debatter men då med ärliga och korrekta argument!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar