fredag 18 december 2015

Seniorhotell - för vem?

Julen står för dörren med allt vad det innebär av kalas och umgänge med nära och kära. Men tyvärr finns det många i vår stad som får fira julen ensam och särskilt bland våra äldre.
Ett av S-V-MP vallöften 2014 var att under 2015 öppna ett Seniorhotell för äldre, där personen kan vistas under begränsad tid utan krav på biståndsbedömning. Löftet om seniorhotell har ännu inte infriats och det tycker vi från Liberalerna är bra. Förslaget är att det skulle bli 30 platser till en kostnad av 15 miljoner kronor. I Malmö drivs en liknande verksamhet och där finns nu ett förslag om att avveckla verksamheten då man anser att stora resurser satsas på en begränsad grupp av relativt friska äldre.
Den uppfattningen delar vi. Vi menar att det är bättre att använda pengarna till andra insatser riktade till de mest sköra äldre för att ge ökad livskvalitet och motverka ofrivillig ensamhet bland dessa äldre. Att lägga 15 miljoner på ett Seniorhotell som i Malmö har visat sig svårt att fylla är fel sätt att använda våra skattemedel.
Lägg ner förslaget med Seniorhotell och låt de mest behövande äldre istället få en bättre situation!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar