tisdag 31 oktober 2017

Söker nytt förtroende

Snart är det val igen, och som man säger, tiden går fort när man har roligt. Och roligt har det varit att få representera Liberalerna i kommunfullmäktige och det vill jag gärna göra en mandatperiod till. Men politik är givetvis inte bara roligt utan också utmanande, intressant och spännande.

Min politiska historia börjar redan i mitt föräldrahem och kanske tidigare än så. Min farfar var aktiv antinazist och min farmor var politiskt aktiv bland annat som kommunfullmäktiges ordförande i en ort i Västergötland. Vi talade ofta politik och samhällsfrågor hemma, med liberala förtecken. När jag sedan började på Socialhögskolan läste jag statskunskap varav en del var politiska ideologier. Det fick mig att inse att det var här jag hörde hemma politiskt och sedan dess är jag liberal.
I de frågor jag driver utgår jag från socialliberalismen som står för individens rättigheter och möjlighet att forma sitt liv men det innebär också att ta socialt ansvar för de svaga i samhället. Men också att i dessa orostider stå upp för alla människors lika värde, att försvara demokratin och våra grundläggande fri- och rättigheter.

Mitt mer aktiva engagemang började i mitten av 90-talet, då jag blev ledamot i styrelsen i en av partiets stadsdelsföreningar. Sedan blev jag invald i föreningens styrelse och var dess ordförande åren 2003-2008. 1998 fick jag mitt första politiska uppdrag som ledamot i Göteborgs Konserthus AB och sedan har det rullat på. Jag haft uppdrag i olika nämnder och bolag, t ex Kulturnämnden, Göteborgs Spårvägar, Business Region Göteborg och Göteborgs Operan. Förra mandatperioden var jag vice ordförande i Social Resursnämnd och denna period har jag samma uppdrag i Byggnadsnämnden.

Mina områden i fullmäktige är i första hand stadsutveckling, äldre, personal och kultur. Under åren har det blivit ett antal debatter, interpellationer och motioner. Några av mina motioner har vunnit bifall, t ex införandet av intraprenad, framtagandet av en strategisk plan mot suicid och högteknologiska toaletter. Och ihop med Alliansen har jag bland annat fått igenom byggnation av 250 st småhus på kommunal mark och omförvandling av hyres- till bostadsrätt i vissa områden.

Men det finns så mycket kvar att göra! Min agenda för nästa period kommer i så fall att bli:
- fortsatt fokus på äldreomsorgen med målet att bli Sveriges bästa, med ledorden empati-kvalité-nytänk
- en stadsutveckling där vi måste mer se till varje områdes unika karaktär, släppa in fler byggare, se till att det byggs mer varierat till rimliga priser, de grupper som står längs från en bostad måste få möjlighet till en egen nyckel, skapa tryggare områden och skapa en mer integrerad stad
- kommunen har ca 45000 anställda men många trivs inte och omsättningen är hög, personalen är en framgångsfaktor för att kommunens innevånare ska få den service de har rätt till och här måste vi bli en mer attraktiv arbetsgivare, chefer måste få bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, kränkningar måste upphöra, initiativ ska uppmuntras och tas tillvara.
- ett öppet demokratiskt samhälle är en omöjlighet utan ett självständigt kulturliv, kultur ökar människors livskvalité, är viktig för bildning, utveckling och kreativitet, staden har en för stor administration vilket gör att pengarna inte används rätt, samarbetet med regionen måste förbättras för att uppnå bättre synergieffekter än i dag.

Min förhoppning är att jag med min erfarenhet om det politiska hantverket ska kunna få fortsätta att omsätta vår liberala politik till verklighet men också genom att stötta partiets företrädare så att vi tillsammans blir en stark och drivande grupp i kommunfullmäktige.
Göteborg och dess medborgare behöver ett nytt ledarskap efter ett  alldeles för långt rödgrönt styre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar