måndag 11 september 2017

Framtidens stadsplanering?


Vallastaden/Linköping har blivit ett begrepp för en annan typ av stadsplanering än den traditionella. Därför var det roligt att förra veckan få möjlighet att göra ett besök på Sveriges första bomässa sedan 2001 som går av stapeln i just Vallastaden.
Här har 1000 lägenheter producerats av 40 byggare under 5 år, en rekordkort tid i jämförelse med andra projekt. Naturligtvis underlättar placeringen en bit utanför staden på ett obebyggt område att antal överklagande av planerna var få. Och det är väl det som är invändningen, att området kan bli en solitär utan naturlig anknytning till övriga Linköping. Tanken är att marken emellan ska bebyggas men det kommer dröja många år.
Däremot är fördelningen av mark intressant, 19 stycken utvärderingskriterier sattes upp och sedan fick intressenter ange hur de kunde uppfylla dessa. Poäng gavs gällande, t ex social hållbarhet, träbyggnadsteknik, passivhus och arkitektonisk mångfald. Därefter såldes marken till fast pris utifrån hur många poäng som uppnåtts. De som byggt är bland annat nationella och lokala aktörer, byggande arkitekter och privatpersoner. Småskalig fastighetsbildning har gett en spännande blandning av olika stilar, höga och låga hus i en mängd olika material. Till detta kommer också fräck belysning och spännande gatubeläggning.
Stadsradhus, 2 våningar med takterass.
Ett stort garage i ena ändan av området sörjer för parkeringen, alltså inga onödiga bilar i området, mer än för hämtning/lämning, kortare parkering och för dem med parkeringstillstånd, alltså precis som det är tänkt i Frihamnen. Ett smart kulvertsystem för el, fjärrvärme, fiber, avlopp och sopsug gör att gatan inte behöver grävas upp om något går sönder. Här finns också gemensamhetslokaler, mycket grönt med fruktträd på varje tomt, vinterträdgårdar på taken och växthus.
Flera hus i trä, notera den fina gatubeläggningen.   Lämnade området och Vallastaden med en positiv känsla    och skulle gärna se ett liknande område förverkligat i Göteborg. T ex skulle sättet att arbeta med markanvisning efter kvalité som ger en ökad variation i bebyggelsen kunna användas vid förtätning upp mot de östra stadsdelarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar