tisdag 2 april 2013

Minister på besök

I förra veckan var vår jämställdhetsminister Maria Arnholm i Göteborg. Ett av de ställen som vi besökte var "Kvinnojouren i Göteborg". I vår kommun finns sex kvinnojourer, fem ideella och en som är kommunal. "Kvinnojouren i Göteborg" är en av de ideella och startade redan 1982. Under 2012 tog man emot 140 st samtal med förfrågan om plats, antalet inskrivna kvinnor var 30 st vilket innebar en 75 % beläggning och 1370 gästnätter. Behovet är stort och ministern menade att frågan om våld i nära relationer är betydligt mer framträdande nu än för 20-30 år sedan.

Grundverksamheten för jouren är att ge ett skyddat boende för barn och kvinnor som utsatts för hot och våld i nära relationer. "Kvinnojouren i Göteborg" har lagt ett särskilt fokus på barnens situation. Barn över fyra år erbjuds enskild kontaktperson. En barnsamordnare tar ansvar för att barnaktiviteter sker på jouren. Oftast är det till kvinnan som insaster riktas mot men för barnen blir händelsen, att pappa slår mamma, ett trauma och detta vill man från jourens sida så fort som möjligt börja bearbeta.
Föreningen har 52 medlemmar, och ca 30 av dessa arbetar som volontärer/jourare vilket gör att hemmet är bemannat kvällar och nätter, vilket inte alla jourhem är. Personalen består av två socionomer och en boendeansvarig.
Föreningen gör att mycket viktigt arbete för de kvinnor och barn som behöver en fristad för att kunna gå vidare i livet. "Kvinnojouren i Göteborg" uppbär ekonomiskt stöd ifrån bl a social resursförvaltning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar