tisdag 2 april 2013

Kultur ska vara tillgänglig för alla

Kultur ska vara tillgänglig för alla göteborgare, oavsett var i staden man bor eller vilka sociala förutsättningar man har. Om inte göteborgarna har möjlighet att komma till konsten, får konsten komma till dem. Teknik för att skapa virtuella museer finns, och det skulle vara lätt för museerna i Göteborg att göra utställningar tillgängliga för alla. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Malin Ekelund (KD) och Kristtina Tharing (M).

Läs mer om Folkpartiets kulturpolitik i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar