måndag 25 februari 2013

Hög tid för äldrereformer!

Den senaste tiden har äldreomsorgen och hemtjänsten i Göteborg varit omdebatterad. Anna Johansson (S) vill fortsätta utreda. Folkpartiet och Alliansen vill sjösätta en rad viktiga reformer för att stärka och förbättra äldreomsorgen. Det skriver jag om i dag på GT debatt tillsammans med Maria Rydén (M) och David Lega (KD). 
 

  • Pengarna måste öronmärkas eftersom nio av tio stadsdelar inte använder de pengar till äldreomsorgen som kommunfullmäktige har fattat beslut om.
  • Stoppa nedläggningen av platser på äldreboende. Ingen ska behöva avlida i väntan på en plats.
  • Inför en kommunal fristående äldreombudsman dit brukare och anhöriga kan vända sig med klagomål.
  • Staden behöver ett kommungemensamt uppföljningsverktyg för äldreomsorgen som ska användas för systematisk kvalitetsförbättring.
  • Värdighetsgarantier som talar om vilken hjälp, service och omsorg man kan få behöver utvecklas.
  • När det brister i omsorgen ska det åtgärdas och man ska även kunna få en kompensation.
  • Inför kundvalssystem och rätten att välja vem som kommer hem när man behöver hjälp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar