torsdag 16 maj 2013

Vi ska lyssna på personalen

Sedan 2002 har Göteborgs stad genomfört Medarbetarenkäten, med undantag från 2010 ett år då stora förändringar gjordes i organisationen, som ett led i att utveckla och arbeta med personalfrågorna. Nu har Stadsledningskontoret bestämt att enkäten inte ska genomföras 2013, det är inte rimligt. Att inte genomföra enkäten som planerat riskerar att tolkas som att personalfrågornas värde minskar. Det får de absolut inte göra.
Med tanke på det dåliga resultat som delar av enkäten visade på förra gången är det viktigt att en ny görs för att se om förhållandena förbättrats. Den viktigaste tillgång som vi har för att ge medborgarna bra skola, vård och omsorg är vår personal. Vi ska lyssna till stadens personal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar