tisdag 24 september 2013

Kvalitetsmål

I maj presenterade vi ett program för en bättre, tryggare och rättvisare äldreomsorg i Göteborg. Vi vill se en ny äldrepolitik och det finns mycket som behöver förbättras och reformeras. En utmaning som vi gärna antar! I ett antal blogginlägg kommer jag att kommentera och utveckla ett antal av de 33 punkter som programmet tar upp.

Det första som behöver göras är att sätta upp de mål vi vill nå. Vi har valt att kalla det för kvalitetskriterier, genom att göra dessa mätbara kan vi också säkerställa att kraven uppfylls. Man kan här dra en paralell till den nationella värdegrund som infördes i socialtjänstlagen 1 januari 2011. Bestämmelsen innebär bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Här ingår också aspekter gällande trygghet och bemötande. Utifrån dessa områden så utvecklas ett antal lokala värdighetsgarantier, något som pågår inom Göteborgs stad.

Enligt mätningar så finns det ett antal områden där det behövs ordentliga förbättringar mot i dag. 2012 genomförde Göteborg den sista egna brukarundersökningen bland äldre, från och med i år kommer kommunen endast använda den undersökning som Socialstyrelsen gör.

Målet borde naturligvis vara att alla är nöjda, alltså 100 % men tyvärr så tror jag det är en omöjlighet att nå dit. I Socialstyrelsens "öppna jämförelser" mäts trettio olika indikatorer, alltifrån bemötande till fallrisker. Kommunerna blir bedömda i förhållande till varandra, 25 % får "grönt", dessa kommuner är de bästa i förhållande till de andra, 25 % får "rött" alltså de som är sämst i förhållande till de andra och de mittimellan 50 % får gult.
Naturligtvis finns det en fara med dessa mätningar då de endast förmedlar hur bra kommunerna lyckas i förhållande till varandra och inte om hur bra eller dålig verksamheten är. Den senaste mätningen för 2012 hade Göteborg ingen indikator som visade på grönt utan endast gult och rött. Målet för oss måste vara att Göteborg ska uppnå grönt och tillhöra de 25 % bästa kommunerna i Sverige.

Läs Socialstyrelsens öppna jämförelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar