torsdag 5 september 2013

Intraprenader och bo bra på äldre dar.

I måndags hade P4 Göteborg ett inslag om intraprenader. Äldreboendet Tubberödshus på Tjörn som drivs i denna form togs upp som exempel. Här kan man tydligt se att när personalen får större inflytande så ger det också bättre vård för våra äldre och ökad trivsel bland de anställda. Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) säger: Syftet har aldrig varit att sänka kostnaden, utan det var kvalité för de äldre som var det viktiga. Även chefen på boendet tycker det är stor skillnad nu mot tidigare efter fyra års intraprenad.

I går fattade kommunstyrelsen beslut om att skicka ut förslag på regler gällande intraprenader inom Göteborgs Stad. Efter synpunkter från förvaltningar kan snart reglerna antas och intraprenad kan även bli verklighet i Göteborg. Först ut att ansöka är det underbara äldreboendet Gerads Gård i Högsbo. Det känns fantastiskt roligt att lägga ett förslag i fullmäktige som förvandlas till verklighet!

I en licentiatuppsats av Maria Kulander vid Kungliga Tekniska Högskolan konstateras att många äldre inte är nöjda med sin boendesituation.Tvärtemot rådande äldrepolitik som går ut på att bo kvar i sitt boende så länge som möjligt så vill många äldre flytta. I första hand är det de som är över 75 år som är missnöjda med sitt boende. Hinder för att flytta är oron över att kanske få en högre kostnad, brist på information om andra boenden och problem att genomföra själva flytten. Däremot fanns det ingen indikation på att skattesystemet vid en försäljning av den nuvarande bostaden skulle vara en hindrande faktor.
Detta ligger helt i linje med det som jag tidigare har sagt. Många äldre vill flytta men då framför allt bristen på bra alternativ är få går det inte. Därför måste vi bygga fler mellanboenden i form av trygghetsboenden, äldrekooperativ eller insprängda lägenheter.
Äldre behöver också få riktade åtgärder för att underlätta flytt eller att hitta bättre alternativ till nuvarande bostad.

I en debattartikel i gårdagens Dagens Industri skriver Magdalena Andersson (S) om långtidsarbetslösa som går i Fas 3 att "det är bättre att de får göra ett handtag i vården". Visst är det så att det säkert på många ställen behövs mer personal men de som arbetar inom vård och omsorg ska ha utbildning och vara lämpade för uppgiften. Att arbeta inom vård och omsorg är ett av våra viktigaste områden och det är inte fråga om att "göra ett handtag" utan här krävs kvalificerad arbetskraft. Varför kan inte samma "handtag" erbjudas inom mer manliga yrken såsom byggnad- och anläggningsarbeten? Varför skall alltid kvinnoyrken uppfattas som att det krävas bara ett "handtag" för att klara jobbet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar