måndag 21 oktober 2013

Partnerskap och tiggeri

Hösten är här och med den kommer kyla och mörker. De flesta av oss har en varm säng att krypa ner i om kvällen men det finns många som inte har det.
En särskilt utsatt grupp är migrerade EU-medborgare. Vi vet från förra vintern att läget snabbt blev bekymmersamt hos frivillig organisationerna när temperaturen visade på minusgrader. Därför kommer kommunen tillsammans med organisationerna Bräcke Diakoni, Stadsmissionen och Frälsningsarmén att samverka för att avhjäpa den största nöden, bland annat genom att erbjuda sängplatser och dagcentral.
Detta har lett fram till förslaget att genomföra ett Idéburet - offentligt partnerskap (IOP), det första i Göteborg. Modellen är framtagen för utförande av tjänster som varken lämpar sig för föreningsbidrag eller upphandling.Tanken är att partnerskapet stärker samspelet mellan det offentliga och den idéburna organisationen och ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål. Partnerskapet bygger på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör verksamheten.
Ärendet kommer upp på dagordningen för social resursnämndens möte på onsdag, för min del tycker jag det är en utmärkt form av samverkan mellan det offentliga och civila samhället, något vi gärna ser mer av. Det skall bli spännande att följa utvecklingen av partnerskapet.

Många rykten florerar om de tiggare som vi ser på våra gator. Att det är organiserade ligor som ligger bakom är något som inte stämmer. Undersökningar har gjorts både i Stockholm och Göteborg, av polis och sociala myndigheter, och man är samstämiga, det finns inga ligor. Anledningen är enkel, tiggeri ger helt enkelt inte tillräckligt med pengar för att det skall vara av intresse för den organiserade brottsligheten. De människor som kommer hit, kommer helt enkelt av den anledningen, att det är till och med bättre att tigga här än att bli kvar i sitt hemland.
Tiggeri är inte en lösning utan vad vi måste göra är att bekämpa fattigdom men inte de fattiga. Att vara fattig är inget brott utan vi måste visa dessa människor respekt och försöka lindra deras nöd och dela med oss av det överflöd som vi lever i. Det är därför glädjande att Världsbanken på sitt årsmöte för ett par veckor sedan fattade beslut om en handlingsplan som skall halvera den allra värsta fattigdomen i världen fram till 2020. FNs fattigdomsgräns är 8 kr om dagen, undrar just hur många kronor tiggarna här i Göteborg får i sin pappersmugg per dag?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar