torsdag 24 oktober 2013

En liten seger är också en seger.

Ibland händer det som inte är så vanligt, vi får majoriteten med oss.
Kommunstyrelsen beslutade i september 2012 att vissa verksamheter skulle överföras från stadsledningskontoret till olika nämnder, en av dessa verksamheter var Senior Göteborg. Och redan då markerade vi mot olämpligheten att inte längre ha en central placering för den typen av övergripande verksamhet som Senior Göteborg bedriver.
Senior Göteborgs uppgift är att initiera och stödja kommungemensamm utvecklingsfrågor för äldre. Under remissbehandlingen framkom att det fanns betydande olikheter i uppfattningen om placeringen av Senior Göteborg och till slut landade tjänsteutlåtandet i att Social Resursnämnd var det bästa. När ärendet sedan kom till kommunstyrelsen skrev Alliansen ett yrkande om att Senior Göteborg fortsatt skall vara kommuncentralt. Och efter en bordläggning hade majoriteten ändrat sig och biföll alltså vårt yrkande! Senior Göteborg blir kvar centralt, utmärkt tycker jag som ser det som ett embryo till den Äldrenämnd vi vill införa efter valseger 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar