måndag 25 november 2013

Att vara på landsmöte.

Något av det roligaste och mest intressanta som politiskt aktiv är att åka på Landsmöte. Att få vara med och forma partiets politik, träffa politiska kolleger och diskutera politik i fyra dagar uppfattas lätt som nördigt av omgivningen, men kul är det!
Och nu är vi åter från några synnerligen lyckade dagar i Västerås där vi antog ett nytt partiprogram, att ha deltagit i det känns särskilt stimulerande. Jag är glad att många av våra socialliberala värderingar framgick så tydligt i flera av besluten.

Redovisar dechargeutskottets rapport.
Jan Björklunds tal som inledde Landsmötet tog sitt avstamp i teamat för mötet "Vi vill mer". Det anspelade också på det nya partiprogrammet, vi har gjort mycket men vi vill göra mer. Jan talade om globaliseringen, en human flyktingpolitik, viktiga jämställdhetsfrågor och det glömda Sverige där Folkparitet alltid har ställt upp för dem som har svårast i vårt samhälle att komma till tals. Hela Jans tal går att läsa på www.folkpartiet.se.

De mest debatterade frågorna blev, en tredje pappamånad, långsiktigt ägande gällande bolag i välfärdssektorn och en ny skattereform.

Särskilt glädjande tyckte jag det var att skrivningen om litteraturkanon inte kommer att finns med i vårt kulturpolitiska program. För mig är det viktiga att barn och unga läser och inte alla gånger vad det är. Jag har stort förtroende för att våra lärare ser till individen och tar fram de böcker som lockar till läsning.  Någon "objektiv" bedömning om vad som är "bra" contra "dålig" litteratur anser inte jag gynnar läsandet. Utan vi måste på alla olika sätt få fler unga, framför allt pojkar, att läsa mer.

Landsmötet bjuder också på lite roande inslag. De övriga Alliansledarnas besök var särskilt uppskattat. Roligt, väl samspelade och under hjärtligt småprat verkade de både trivas och visa varandra respekt.

Landsmötesmiddagen är alltid en trevlig tillställning. I år spelade dock Sverige mot Portugal, varför behöva välja tycker dessa bordsherrar, nuförtiden går det att både äta och lyssna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar