fredag 8 november 2013

Sprutbyte även i Göteborg

Det är hög tid för Göteborg att införa ett sprutbytesprogram! I Malmö infördes det redan 1987 och i Stockholm i april 2013. Övriga platser i Sverige som har sprutbytesprogram är Lund 1986, Helsingborg 2010 och Kalmar 2012.

I går hölls en konferens om sprutbytesprogram där bland annat Malmö och Stockholm berättade om sina erfarenheter. Evidensbaserad forskning visar helt klart att sprutbytesprogrammet fungerar, att det främjar hälsa och ger en förbättrad livskvalité. Det är också en inkörsport till behandling och man ser i dag inga negativa konsekvenser såsom ökad användning av droger.

Sprutbytesprogrammets mål är att förhindra spridning av blodsmittevirus som HIV, hepatit B och hepatit C och att motivera till drogfrihet, i t ex Malmö har förekomsten av hepatit A och B helt försvunnit och man har inte haft någon HIV positiv sedan 2000.

Sjuksköterska och undersköterska finns på plats varje dag och på bestämda tider finns även läkare, kurator och barnmorska på plats. De inskrivna kan också lämna prover och vaccinera sig. I Malmö har hittills 4500 injektionsmissbrukare besökt sprutbytesprogrammet och i Stockholm har man efter 7 mån 840 st inskrivna. Fördelningen är ungefär 75 % män och 25 % kvinnor.

Utöver samtal så får personen ett visst antal sprutor och kanyler samt sprittussar, användning av sprittussar har gjort att infektioner har minskat kraftigt. Efter användandet måste sprutor/kanyler återlämnas för att få ut fler, 96 % lämnas tillbaka.

I Göteborg har det inte varit politiskt möjligt att införa ett sprutbytesprogram då både socialdemokrater och moderater är emot. Folkpartiet försökte för ett antal år sedan via en motion i fullmäktige men där blev den avslagen. För min del tycker jag att det borde vara självklart att vi ger människor möjlighet att skydda sig mot smitta och att också kunna fånga upp och på ett enkelt sätt motivera till behandling.

Som ansvarig läkare för sprutbytesprogrammet i Stockholm sa, " När jag gick hem efter den första veckan då mottagningen i Stockholm varit öppen kändes det som att vi gjort Stockholm till en bättre stad".

Det är nu hög tid att göra Göteborg till en bättre stad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar