torsdag 28 november 2013

Våld mot kvinnor

I måndags var det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, 25 november, en dag att uppmärksamma. Mer än en tredjedel av världens kvinnor drabbas av fysiskt och sexuellt våld, enligt WHO, under 2013.

Varje dag tar stadens kvinnojourer hand om våldutsatta kvinnor och sönderslagna familjer. Det är ett exempel på verksamhet som behövs för att stötta utsatta kvinnor. Ett annat exempel på utsatthet är de kvinnor och män som säljer sig själva och där massmedia nu rapporterar att hallickarna terroriserar och dödshotar kvinnorna för att få makten på gatan. Polisens satsning på synliggörande i andra stadsdelar för att stoppa skjutningarna har dessvärre fått den effekten att sexhandeln på Rosenlundsgatan underlättats. Här behöver vi tydligare arbeta med att ta fram metoder för att bryta förekomsten av trafficking.

Kvinnojourerna i vår stad gör ett fantastiskt arbete, att få tillgång till jourernas hjälp och stöd kan vara livsavgörande inte minst när det gäller kunskap om rättigheter. Ett fritt liv från våld och förtryck är en självklarhet som inte kan tas för given och då måste samhället ta sitt ansvar. Ett exempel på detta är att ta fram modeller för att socialtjänsten ska kunna göra "haveriutredningar" när en kvinna misshandlats till döds. Våldutsatta kvinnor och barn ska inte behöva återvända till sin våldförande partner. Ett led i detta är att finna former för att möjliggöra utslussningslägenheter.

 
Manifestation på Järntorget på Internationella dagen för avskaffande av
våld mot kvinnor.
Alliansen har varit tydlig med satsningar på landets kvinnojourer. Maria Arnholm, vår jämställdhetsminister, har ökat satsningarna på landets kvinnojourer, Den fördubbling av stöd som regeringen satsar i höstens budget på landets kvinnojourer och som  kommer att öka än mer kommande år måste också få genomslag och mötas upp med satsningar på kommunal nivå.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar