onsdag 15 januari 2014

Stadens äldre förtjänar bättre


Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerade i dag rapporten Öppna jämförelser – Vården och omsorgen om äldre. Tyvärr ligger Göteborgs stad kvar på anmärkningsvärt låga nivåer när landets alla kommuner rankas. Det är för dåligt och stadens äldre förtjänar bättre.

Det är allvarligt och oroande att Göteborg fortsätter att ligga kvar på botten, det gäller särskilt äldres trygghet. Det är uppenbart att Socialdemokraternas satsningar på äldreomsorgen inte når fram eller räcker. Nu får vi också svart på vitt att de äldre är allt mindre nöjda med maten som serveras på stadens boenden.

När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade sin budget i våras gjordes ett stort nummer av att de satsade på äldreomsorgen. Men några satsningar har vi inte kunnat se. Den slutsatsen gör även Stadsledningskontoret som menar att de inte kan se en ekonomisk satsning på äldreomsorgen, trots en låg kostnadsutveckling.

Det är uppenbart att majoritetens resursfördelningsmodell inte fungerar. Resurserna till äldreomsorgen måste öronmärkas. Stadens äldre kan inte vara en budgetregulator.

Folkpartiet har presenterat en rad åtgärder som måste vidtas. För det behövs verkligen ett lyft av äldreomsorgen i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar