fredag 22 augusti 2014

Rösta för en ny äldrepolitik i Göteborg

I dag deltog jag på en debatt i Nordstan som arrangerades av SPF distrikt Göteborg. Frågorna var många och för dig som inte hade möjlighet att var där och lyssna följer ett axplock.
Att Göteborg behöver en ny äldrepolitik där den enskildes behov, önskemål och behov står i centrum sammanfattar egentligen hela vårt program men för att nå dit behövs ett antal saker göras:
Vi vill införa en äldreombudsman där äldre får råd, stöd och hjälp. Dit kan anhöriga och den äldre framföra klagomål, en inkörsport helt enkelt till stadens äldreomsorg. I Socialstyrelsens mätning vet endast drygt 50 % av de äldre i Göteborg vart de kan vända sig, vilket är betydligt sämre än i riket som helhet.

Majoriteten har avvecklat 400 platser på våra äldreboenden därför säger vi, inga fler nedläggningar! Kön till äldreboendena är i dag 264 st och den kön måste vi få bort. Biståndsbedömningen ska utgå från den enskildes verkliga behov där även ångest, ensamhet och oro ska tas hänsyn till. Men vi måste börja bygga nya boenden och kan inte som majoriteten säger vänta till år 2020! Flera privata vårdföretag väntar bara på att kunna få möjlighet att bygga här i staden. Öppna upp, släpp in alternativ och låt de äldre få den plats de behöver.
Vi måste öka samverkan med regionen och höja vårdkompetensen i boendena för äldre och regionen ska också leva upp till ansvaret med läkare inom hemsjukvården.
Läkemedelsgenomgångarna måste ske kontinuerligt med särskilda insatser för de som har flera olika läkemedel. I dag ligger Göteborg betydligt över riksgenomsnittet när det gäller antalet läkemedel som den äldre tar och särskilt för de som behandlas med ett olämpligt läkemedel är siffran alarmerande.
Den äldre i Göteborg ska "våga bli gammal" och det är också så vårt program heter om vad vi vill göra vid ett maktskifte i Göteborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar