fredag 29 augusti 2014

Fem satsningar för tryggare äldreomsorg

I veckan presenterade Alliansen fem förslag som ger "Mer trygghet för Sveriges äldre", både helt nya förslag men också en fortsättning på satsningar som slagit väl ut under de gångna åren.

1. Inför en äldreboendegaranti - alla kommunner är skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för dem som är över 85 år och som har beviljats hemtjänst. Invändningen jag har, är att trygghetsboendet i dag inte är biståndsbedömt utan vem som så önskar kan flytta in på ett sådant boende. Tanken med förslaget är att det ska sätta press på kommunerna att bygga trygghetsboenden. Det måste byggas fler trygghetsboenden, det är en utmärkt form av boende för äldre som klarar sig ganska bra men som behöver något mer tillsyn och som känner sig ensamma. Göteborg har varit särskilt dåliga på att bygga trygghetsboenden och man har inte heller varit aktiva och sökt pengar från det investeringsstöd som regeringen erbjudit. Nu förstärks investeringsstödet och 1,3 miljarder tillskjuts under nästa mandatperiod för detta.
2. Förenklad biståndsbedömning - utreda möjligheterna för kommunerna att öppna upp för icke biståndsbedöma insatser. Mycket bra tycker jag, detta är ett steg mot framtidens äldreomsorg. Enklare insatser såsom tvätt, handling och städning ett visst antal timmar i månaden kommer att ge den äldre mer makt över sin situation och också frigöra tid från biståndsbedömarna. Mindre byråkrati när besluten läggs på den ensklide.
3. Inför krav på kommunerna att erbjuda valfrihet - det blir krav på kommunerna att tillhandahålla valfrihet. Det är inte rimligt att neka äldre valfrihet - vilket majoriteten i Göteborg gör!
4. Ta fram en nationell demensplan - främja ökade kunskaper om demenssjukdomar och sprid dessa för att skapa en så bra demensvård som möjligt.
5. Stärk medarbetarna och ledarskapet i äldreomsorgen - därmed förlängs satsningen omvårdslyftet inom äldreomsorgen som regeringen införde under mandatperioden. Vi vill också fortsätta ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen. Att arbete inom äldreomsorgen måste bli mer attraktivt för att säkerställa framtidens behov.

Totalt läggs ca 2,5 miljarder under fyra år på dessa fem satsningar.

Nu måste vi få möjlighet att genomföra detta i Göteborg när vi sjösätter en ny äldrepolitik i staden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar