måndag 8 september 2014

Sänkta pensioner

Pensionsfrågan har många gånger varit uppe till diskussion och många äldre tycker att de har drabbats orättvist när de inte inkluderats i jobbskatteavdragen. Men tack vare jobbskatteavdraget har 300 000 fler personer kommit i arbete sedan 2006. Vilket har gjort att det har varit möjligt att sänka skatten också för pensionärer. I takt med att ekonomin medger så kommer fler sänkningar att ske. I debatten hörs ibland "pensionärsskatten" men någon sådan finns inte utan vad frågan gäller är att pensionärer inte får del av jobbskatteavdragen på samma sätt som de som arbetar får.
Skatten har sänkts fem gånger sedan 2009, vilket totalt innebär sänkningar på över 16 miljarder. Tillsammans med andra förstärkningar, bland annat av bostadstillägget, har den disponibla inkomsten för garantipensionerna ökat med 1900 kr i månaden eller ca 22 800 kr per år. Vi vet att många pensionärer, särskilt kvinnor som har arbetat inom vård och omsorg, har en låg pension. Genom att värna arbetslinjen kommer fler pensionärer att få sänkt pension och vi vill i första hand satsa på dem med låga pensioner.

Under 2006-2012 har välfärden ökat drygt 8 procent. De totala offentliga konsumtionsutgifterna för vård, omsorg och skola ökade med drygt 40 miljarder och då är det justerat för pris och löneutveckling. Bland annat så har äldreomsorgen  fått 5 % mer och omsorgen av funktionsnedsatta 18 %. Trots den värsta ekonomiska krisen efter 1930-talet har Alliansen leverat ökade resurser till välfärden, lägre skatter för vanliga inkomsttagare och sänkt statsskuld. Bra jobbat vill jag nog kalla det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar