fredag 20 maj 2016

Rätten att få bestämma vem som får komma in.

Den 11 juni 2015 fattade kommunfullmäktige beslut att vidta åtgärder för att införa lagen om valfrihetssystem med början i hemtjänsten. Äntligen, skulle Göteborg öppna upp för andra hemtjänstutförare än kommunen, något som många önskat länge.

Att kunna välja vem som kommer in i ditt hem för att utföra, många gånger intima sysslor, kan tyckas vara en självklarhet. Men inte för de rödgrönrosa, utan här är inställningen att endast kommunen skall sköta hemtjänsten. I det nu lagda förslaget om budget för 2017 vill man upphäva beslutet som togs i fullmäktige förra året och därmed avbryta förberedelserna! Man häpnar över att de rödgrönrosa i sin budget försöker ändra på fattade beslut i kommunens högst beslutande organ. Stadsledningskontoret är redan långt framme med förberedelser för införandet av LOV. För att kunna införa lagen måste den kommunala verksamheten utvärderas vilket nu stadsledningskontoret håller på med, är det detta som man kanske vill stoppa?

När man är beroende av andra för sin dagliga omsorg måste det vara självklart att personen ska kunna välja vem som kommer innanför hemmets dörr men också självklart att kunna välja bort vem man inte vill ska komma in. I alla livets situationer kan vi i dag välja, men när personer av olika anledningar måste få hjälp för att klara sin livssituation blir man hänvisad till det som andra anser vara bäst.

Därför är jag liberal, för jag vill maximera varje människas frihet att forma sitt liv och den rätten gäller hela livets olika skeenden. Alla har rätt att bli bemötta utifrån de individer vi är och inte behöva bli hänvisade till kollektivistiska lösningar som inte passar mina behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar