måndag 23 januari 2017

Vi ska bygga tätare stad med färre p-platser

Det är dags att gå från kostsamma parkeringsytor till mer yta för bostäder och tätare mellan husen. Då är det en rimlig princip att antalet p-platser kan vara lägre i centrala områden med god kollektivtrafik.
Liberalerna prioriterar att planera för bostäder som människor har råd att bo i och som underlättar för ett smidigt vardagspussel. Det innebär en omprioritering från kostsamma parkeringsytor till mer yta för bostäder och tätare mellan husen än de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Axel Darvik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar