måndag 13 februari 2017

Intraprenader lyfter omsorgen – fler behövs

”Från bra till bättre” lyder namnet på utvärderingen om de kommunala intraprenaderna som nu är klar. Efter tre års verksamhet slår utvärderingen fast att Liberalernas initiativ om införandet av intraprenad gav efterfrågad positiv effekt för både personal och omsorgstagare. Försöket med intraprenad var att öka inflytandet för användarna och att öka möjligheten för personal att ta egna initiativ, påverka sin egen arbetsdag och utförandet.

Välfärden står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Intraprenader bidrar med nytänkande, effektivisering och ökad attraktionskraft som arbetsgivare. Därmed kan detta bli en del av svaret på de utmaningar vi i dag ser inom omsorgen gällande arbetsmiljö, brukarinflytande och rekrytering av personal. Nu vill vi införa fler intraprenader i Göteborg. Det skriver jag på GP debatt i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar