torsdag 14 februari 2013

Är välfärdsteknologi lösningen?

Precis som med all teknik i dag så görs det snabba framsteg när det gäller den teknologi som vänder sig till äldre, den så kallade välfärdsteknologin.
Västerås är den kommun i Sverige som kommit längst och här inför man från 2013 e-hemtjänst som ett komplement till den traditionella. E-hemtjänst innebär att den äldre kan bo kvar längre hemma och samtidigt känna trygghet och själv bestämma när man vill ha hjälp. E-hemtjänsten bryter också ensamheten och det blir lättare att hålla kontakt med anhöriga, vänner och vården. I Västerås räknar man med att varje investerad krona i e-hemtjänst ger fem kronor tillbaka. Viktigt är då att denna besparing inte läggs på andra områden utan till en kvalitetshöjning av den ordinarie hemtjänsten.

I e-hemtjänst ingår bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt nattillsyn via kamera. Det sistnämnda, nattillsyn med kamera, har även prövats här i Göteborg under namnet "Nattfrid". Utvärderingen efter projektet är nu klar och resultatet visar på en win-win situation. De äldre upplever det som mycket positivt att slippa bli väckta när hemtjänsten kommer för tillsyn utan denna sker istället med en kamera som kopplas på vid vissa klockslag. Visar det sig att personen inte finns i sängen tittar man igen efter en stund om personen är tillbaka i sängen och om så inte är fallet skickas personal ut. Många äldre har svårt att somna om när de blir väckta och detta kan skapa oro och ångest men med "Nattfrid" får man sova ostört. Även de anhöriga upplevde det som mycket positivt, en anhörig säger "När mamma fick Nattfrid så fick också jag det". Och för personalen upplevdes det också positivt som då slapp att tyst försöka ta sig in utan att väcka den äldre och om man gjorde det så var det ibland svårt att lämna den äldre i vaket och otryggt tillstånd. 

Men välfärdsteknologi får aldrig tvingas på någon utan den äldre måste ge sitt tillstånd. Detta innebär att personer med demenssjukdomar, som kan vara de som kanske behöver det mest, är svåra att få med. E-hemtjänst kräver också en viss medverkan från den äldre och för dementa kan detta vara svårt att komma ihåg. 

Därför tror jag att e-hemtjänst och välfärdsteknologi i första hand kommer att användas av de med fysiska problem och genom att här kunna frigöra resurser så kan detta även komma de dementa till del. För om vi skall ha råd med vård måste vi använda tekniken. Göteborg måste inom det här området ligga i framkant och satsa resurser för att vi ska kunna möta framtidens krav och behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar