fredag 8 februari 2013

Bo kvar hemma en möjlighet inte ett tvång

Den gångna veckan har handlat mycket om vår äldreomsorg och hemtjänsten i synnerhet. Det är beklagligt att det först måste till en ordentlig genomgång av media för att majoriteten ska reagera. 
Undersökningar visar att de allra flesta äldre vill bo kvar hemma. Detta är ju ganska självklart eftersom hemmet utgör trygghet och man är ängslig för vad som väntar på ett boende. Men i dag har det gått för långt. Många äldre med stort vårdbehov tvingas att bo kvar hemma fast en plats på ett boende skulle ge en bättre livskvalité. Ansökningar om plats på boende avslås med motiveringen att man istället höjer antalet biståndstimmar. För många anhöriga är det också tungt med mycket oro och störd nattsömn. Även personalen i hemtjänsten drabbas eftersom äldre med tyngre vårdbehov innebär en inte acceptabel arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har nu reagerat och ålagt hemtjänsten i Annedal att lösa frågan om för tung arbetsbelastning och för stressig miljö annars utdöms ett vite på 100 000 kr.
Det värsta är dock ensamheten. För många gamla är den enda kontakten hemtjänstpersonalens korta besök. På ett boende finns ständig tillsyn. Toalettbesök klaras av så snart som möjligt, mat serveras tre gånger om dagen vid trevligt dukade bord, olika aktiviteter erbjuds och en kopp kaffe finns alltid på armslängds avstånd. Även den medicinska omvårdnaden är bättre, medicinen delas ut på bestämda tider, sjuksköterska finns på plats och läkare är knutet till boendet och kan snabbt vara på plats. 
Öppna upp för fler att få komma till ett boende - stoppa nedläggningen av fler äldreboenden! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar