lördag 2 februari 2013

Reformer behövs nu!

Hemtjänsten behöver en rad reformer, det har vi känt till länge men GP:s artiklar och Västekots reportage gör att det nu står ännu klarare att Göteborgsmodellen har havererat.
Den bild som ges stämmer med den som vi har får ifrån äldre, anhöriga och personal.
Ett antal reformer måste genomföras både på kortare och längre sikt. Det första som omgående behöver göras är att ersätta hemtjänstens faktiska kostnader, men under lång tid har hemtjänsten varit underfinansierad och det ser vi nu tydligt effekterna av.
Det finns flera problem gällande de timmar som den äldre har rätt till. Den verkliga tiden för att utföra hjälpen stämmer inte överens med den bedömda, och nu senast gör besparingar att antalet timmar dras ner ytterligare. Restid tas från den bedömda vilket gör att ännu kortare tid blir kvar till utförandet. Tänk t ex att bara få möjlighet att duscha en gång i veckan!
Den viktigaste delen i hemtjänsten är personalen som nu inte har tid med utbildning, planering eller reflektion, oerhört viktiga uppgifter för att orka och ha möjlighet att klara av sina uppgifter.
Vi ligger också långt efter när det gäller administrativt stöd, i dag används papper och penna istället för den teknik som finns bl a för att effektivt kunna mäta utförd tid.
Göteborgs äldre måste känna trygghet och välbefinnande i sin vardag - därför behövs ett omtag i vår äldreomsorg.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, SR1, SR2, SR3, SR4,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar